SWF/C -920

230.000.000₫250.000.000₫

SWF/G -920

295.000.000₫300.000.000₫

Máy thêu BENS -YS - 918

100.000.000₫130.000.000₫
Đã bán

TFGN - 920 ( năm 2005 )

650.000.000₫680.000.000₫
Đã bán

TFKN - 918 ( 2003)

575.000.000₫600.000.000₫
Đã bán

TFGN - 920

550.000.000₫
Đã bán
Đã bán

SWF/GE - 922

365.000.000₫380.000.000₫
Đã bán

SWF/G - WE920 - 550

330.000.000₫340.000.000₫
Đã bán

TMFD3 - 922 ( Năm 1999 )

280.000.000₫300.000.000₫
Đã bán

SWF/C - WD 920 -750

240.000.000₫245.000.000₫
Đã bán

TMFD - 920 ( Năm 1997 )

195.000.000₫200.000.000₫
Đã bán

TMFD - 920 ( Năm 1995 )

125.000.000₫150.000.000₫
Đã bán
Đã bán
091.580.3333