TFGN - 920

580.000.000₫600.000.000₫

SWF/D 920 -750

285.000.000₫290.000.000₫

Tajima TMFD Type 3

175.000.000₫190.000.000₫

TMFD - 918

280.000.000₫300.000.000₫

SWF/C -920

225.000.000₫250.000.000₫

Máy thêu BENS -YS - 918

100.000.000₫130.000.000₫
Đã bán

BEMAX -1520

230.000.000₫250.000.000₫
Đã bán

TFGN - 920

720.000.000₫
Đã bán

TFKN - 920

420.000.000₫
Đã bán

TMFD Type 3

235.000.000₫250.000.000₫
Đã bán

SWF/G -920

295.000.000₫300.000.000₫
Đã bán

TFGN - 920 ( năm 2005 )

650.000.000₫680.000.000₫
Đã bán

TFKN - 918 ( 2003)

575.000.000₫600.000.000₫
Đã bán

TFGN - 920

550.000.000₫
Đã bán
091.580.3333