TFGN - 920

580.000.000₫600.000.000₫

Tajima TMFD Type 3

175.000.000₫190.000.000₫

TMFD - 918

280.000.000₫300.000.000₫
Đã bán

TFGN - 920

720.000.000₫
Đã bán

TFKN - 920

420.000.000₫
Đã bán

TMFD Type 3

235.000.000₫250.000.000₫
Đã bán

TFGN - 920 ( năm 2005 )

650.000.000₫680.000.000₫
Đã bán

TFKN - 918 ( 2003)

575.000.000₫600.000.000₫
Đã bán

TFGN - 920

550.000.000₫
Đã bán
Đã bán

TMFD3 - 922 ( Năm 1999 )

280.000.000₫300.000.000₫
Đã bán

TMFD - 920 ( Năm 1997 )

195.000.000₫200.000.000₫
Đã bán

TMFD - 920 ( Năm 1995 )

125.000.000₫150.000.000₫
Đã bán

TMFD3 - 920

280.000.000₫
Đã bán

STGE - 920

550.000.000₫
Đã bán

STSS - 920

750.000.000₫
Đã bán

TMFD - 920 ( Năm 2002)

350.000.000₫370.000.000₫
091.580.3333