Chính sách bảo mật thông tin
Chúng tôi không thu thập thông tin khách hàng trên website https://maytheuvitinh.vn .  Nội dung của “Chính sách bảo mật” này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của chúng tôi cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có.
 
Thu thập thông tin cá nhân
Chúng tôi không thu thập thông tin khách hàng trên website https://maytheuvitinh.vn 

Thay đổi về chính sách
Nội dung của “Chính sách bảo mật” này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của chúng tôi cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có.


091.580.3333