Bảng báo lỗi máy Barudan

MÃ LỖI

NGUYÊN NHÂN

CÁCH KHẮC PHỤC

41 [TOP]

43 [LOCK]

+Vị trí trụ kim.

+Khóa trụ kim.

+Kiểm tra cầu chì 10A ở trước DRIVER BOX có đứt hay không.
+Khi xoay đổi trụ kim đĩa đổi không vào đúng khớp, sai vị trí. Kiểm tra lại 2 cần đổi trụ A B có vần đề gì không, xem lại phần cơ khí của các đầu thêu có vướng hoặc gãy gì không.

44 [TRIP]
55 [OVER]

+Motor chính có vấn đề.
+Motor chính quá tải.

+Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho máy có đủ hay khộng hoặc ổn áp có hư không.
+Kiểm tra máy có nóng không, tắt máy ngưng khoảng 30 phút và bật máy trở lại.

46 [SLID]

+Móc chỉ bị vướng.

+Kiểm tra móc chỉ trên đầu náo đó bị vướng hoặc không về đúng vị trí.

47 [BACH]

+Không còn mũi lùi.

+Đã vượt số mũi lùi cho phép. nên chuyển qua sử dụng phần PLOAT.

53 [TOFF]

+Motor cắt chỉ có vấn đề.

+Do khi cắt chỉ trục xoay cam dao cắt không về đúng vị trí. Kiểm tra lại có dao nào bị vướng hay không.

61 [TAPE]
62 [CODE]

+Băng đọc không được.

+Mã băng giấy có lỗi.

+Lỗi do đầu đọc băng giấy.

+Mã băng giấy có vấn đề, Kiểm tra dây nối ,băng giấy, cáa thao tác đọc băng.

63 [IC]

+Lỗi bộ nhớ.

+Xoá sạch bộ nhớ trên máy.

64 [FULL]

+Bộ nhớ đầy.

+Xoá bớt mẫu thêu trong máy.

70 [BATT]

+Hết pin.

+Thay pin mới.

73 [NON3] 
74 [DISC]
75 [PTOT] 76 [ERR]

+Tập tin không tồn tại. +Đĩa chưa format.+Chưa mở khó đĩa.+Đường đọc bị lỗi.

+Kiểm tra lại mẫu thêu trên đĩa, format lại đĩa, mở khoá đĩa hoặc đổi đĩa mới.

77 [FULL]
78 [NOFL]

+Đĩa đầy.
+Tập tin đầy.

+Đổi đĩa khác.


091.580.3333