Bảng báo lỗi máy Tajima

CODE LỖI

NGUYÊN NHÂN

CÁCH KHẮC PHỤC

211

Dừng không đúng vị trí.

Kiểm tra vị trí trục chính, Rotary Encoder, H Joint 12, H I/F card.

221,222
224,225

Khung giới hạn bởi chiều X+, X-, Y+, Y-.

Di chuyển khung để chỉnh lại điểm xuất phát đề tài sao cho hình thêu 
nằm gọn trong diện tích thêu cho phép của máy ở vị trí hiện tại của khung.

281

Thời gian đổi màu vượt quá 15 giây.

Chỉnh lại sensor đổi màu.

291

Đứt chỉ.

 

2b1

Đọc băng bị lỗi, tín hiệu không thay đổi sau 5 giây.

Kiểm tra chưa cắm dây đọc mẫu vào máy.

2b2

Đọc băng bị lỗi.

Chỉnh lại băng.

2b3

Đọc băng bị lỗi, có thể vài dữ liệu bị đục lên kết thúc băng.

 

2b6

Tín hiệu băng PTR bị lỗi.

 

2b7

Data set sai.

Bấm 1 và SET.

2b8

Dữ liệu vào đưa vào sai.

Kiểm tra lại điều kiện đặt tại TFD.

2b9

Đầy bộ nhớ.

Kiểm tra số mũi còn lại, kiểm tra H-main card.

2bb

Lùi khung quá giới hạn.

Bấm phím RESET.

2bc

Số đề tài sai.

Đặt lại số đề tài.

2c1

Có thao tác máy trong lúc đặt dữ liệu.

Không được thực hiện các thao tác khác trong khi đặt dữ liệu ở bảng điều khiển.

2cd

Trong khi thao tác bộ nhớ ( Sửa, chèn, xoá) thì bị mất điện đột ngột.

Nạp lại dữ liệu vào bộ nhớ.

312

Tín hiệu vị trí cố định của encoder bị lỗi.

Kiểm tra encoder, dây nối và những phần liên quan.

314

Vòng quay trục chính không bình thường.

Kiểm tra encoder dây đai, motor, ngược pha.

321

Hộp điều khiển motor khung không bình thường.

Kiểm tra hộp điều khiển motor khung.

324

Dữ liệu khung vượt quá giới hạn.

 

325

Việc kiểm tra điểm gốc khung mũ bị lỗi.

Kiểm tra sensor bộ kiểm tra khung mũ.

382

Trụ kim vượt quá vị trí.

Kiểm tra motor đổi màu, rotary switch.

383

Vị trí trụ kim bị sai.

Kiểm tra rotary switch.

384

Đổi màu có lỗi.

Kiểm tra sensor 1-rotary.

3a2

Thời gian cắt chỉ quá dài.

Kiểm tra H-Joint card.

3d3

Tín hiệu NIM bị lỗi.

Kiểm tra H-Joint card.


091.580.3333